Pavel Luňáček

Projektová dokumentace střechy

Zajištění projektové dokumentace střechy

Většina našich zákazníků již má hotovou projektovou dokumentaci, ale v případě že jste ve fázi návrhu střechy, zhotovíme vám projekt střechy přesně podle vašich představ.

Při zhotovování projektové dokumentace, se zohledňují tyto hlediska:

  • druh objektu - zda chcete stavět rodinný dům, výrobní halu, hotel apod.
  • druh krytiny - spolu s klimatickými podmínkami má vliv na sklon střešní plochy
  • uspořádání nosné konstrukce budovy - rozvržení sloupů, nosné zdi, průvlaky apod.
  • zatížení sněhem - zohledňujeme dle klimatické oblasti a platných norem

Všechna tech­nic­ká a tech­no­lo­gic­ká roz­hod­nutí, která mají vliv na vzhled a funkčnost střechy, spolu pečlivě probereme a navrhneme řešení. Projektovou dokumentaci dodáváme i se statickým výpočtem.

Pomůžeme vám s projektovou dokumentací pro krovy, podkroví, přístavby, konstrukce z nosníků, altány atd.

Na základě projektová dokumentace se vytváří cenová nabídka, v případě, že projektová dokumentace střechy chybí, provedeme zaměření přímo na stavbě a cenovou nabídku vyhotovíme na základě zaměření.

 

+420 777 800 181