Pavel Luňáček

Často kladené dotazy

1. Co přesně znamená střecha na klíč?

Realizace střechy na klíč znamená především úsporu vašeho času a starostí s koordinací dodavatelů. Dílčí práce v průběhu rekonstrukce Střechy na klíč jsou prováděny v těsné návaznosti a od jedné firmy. Na vás bude pouze výběr materiálu a vše ostatní zařídíme my. Na zakázce bude pracovat sehraná skupina lidí s dlouholetými zkušenostmi.

2. Za jak dlouho postavíte novou střechu?

Nedá se přesně odpovědět, jelikož doba závisí na velikosti a typu střechy a na výběru střešní krytiny. Ale obecně lze říci, že průměrná doba pro výstavbu nové střechy trvá cca 3 týdny.

3. Jak mám správně vybrat střešní krytinu, co je lepší pálená taška nebo plech?

Každá má své výhody a nevýhody. Klasická pálená taška je odolná, barevně stálá a může zvyšovat tepelný komfort. Oproti tomu plechová krytina je ve srovnání s pálenou taškou lehčí a také montáž je rychlejší. Záleží tedy na vašich osobních preferencích a konkrétní stavební situaci. Vždy je dobré vybírat podle kritérií - životnost, barevná stálost, záruka, kvalita, rychlost pokládky, cena atd. Nezapomínejte také, že střecha je významným architektonickým prvkem, proto vybírejte krytinu i z tohoto pohledu.

4. Chci novou střechu a přemýšlím o plechové střeše. Slyšel jsem ale, že plechová krytina má kratší životnost. Je to tak?

Co se týče životnosti, velkou roli hraje použitý materiál. Levnější plechové krytiny vydrží 20 – 30 let, záleží také na povrchové úpravě. Oproti tomu jsou dražší materiály jako je aluzinek, titanzinek, měď nebo nerez, jejichž životnost se udává až 100 let.

Mezi nevýhody plechové střechy patří prakticky nulová tepelná a zvuková izolace, kterou je potřeba doplnit izolační vrstvou. Dále některé plechové krytiny mohou být drahé.

Dobré je znát podmínky záruk, tloušťky plechu, z něhož je krytina vyrobena a typ povrchové úpravy.

5. Jaký zvolit typ tepelné izolace střechy?

V současné době je nejoblíbenější izolace shora (nadkrokevní izolace), kdy tepelná izolace je ve skladbě střechy umístěna nad krokvemi. Díky tomu lze vytvořit zcela souvislou vrstvu tepelné izolace, bez přerušování tepelnými mosty. Navíc dřevěné prvky střechy zůstanou viditelné a střecha se tak může stát estetickou součástí interiéru a lze maximálně využít prostory půdy.

6. Střechou mi zatéká, je potřeba výměna nebo stačí oprava?

Pokud zatéká na jednom místě, není často výměna střechy nutná. Může být poškozena jen malá část střechy nebo i jedna prasklá taška. Prosakuje-li na více místech nebo po dílčí opravě znovu zatéká, je vhodné povolat odborníky na posouzení stavu střechy.

7. Jakou zvolit střešní krytinu pro dřevostavbu? Jsou nějaká omezení?

Dřevostavby nemají, žádné speciální požadavky ani omezení na materiál střešní krytiny ani na její provedení. Dřevostavba stejně jako zděná stavba unese pálené nebo betonové tašky.

8. Je sklon střechy důležitý pro výběr střešní krytiny?

Ano, pro volbu střešní krytiny je sklon střechy základním parametrem. Výrobci krytin vždy uvádějí, pro jaký sklon střechy se daná krytina hodí a z toho je při výběru třeba vycházet.

Pálená střešní taška se doporučuje pro šikmé střechy o sklonu zhruba od 22° do 40° a betonová taška se doporučuje u střech se sklonem okolo 22°.

9. Jaké jsou výhody ploché střechy oproti šikmé?

Plochá střecha je velmi výhodná zejména z energetického hlediska, jelikož na rozdíl od šikmé střechy vytváří jen minimální prostor, který je nutné vytápět. Další výhodou je oproti šikmé střeše její praktičnost, co se týká údržby, opravy komína, čištění odvodňovacích prvků apod. V neposlední řadě je zde možnost dalšího obytného prostoru, z ploché pochůzné střechy se rázem může stát střešní terasa nebo balkon.

10. Kdy je nejvhodnější provádět zateplení střechy?

Zateplení střechy doporučujeme provést v rámci její opravy či rekonstrukce. Získáte kvalitní tepelnou izolaci, díky které ušetříte za vytápění a klimatizaci. V zimě zabráníte únikům tepla do okolí, naopak v letních měsících zpomalíte ohřívání interiérů.

+420 777 800 181