Pavel Luňáček

Oplechování střechy na míru

Oplechování střechy na míru – klempířské práce Ústí nad Labem

Kovové oplechování slouží jako ochrana proti zatékání a odvodí pro dešťovou vodu. Zamezuje před průnikem vlhkosti a vody a chrání tak stavební konstrukci před promáčením, bobtnáním nebo odpadáváním omítky. Aby byla vaše stavební konstrukce střechy dobře chráněna, jsou nezbytné kvalitní klempířské práce. Potřebujete oplechovat komín, závětrné lišty, okapy, parapety?  Vyrábíme klempířské prvky vhodné k montáži při pokládce střech z pálené, betonové, břidlicové, nebo plechové krytiny.

K oplechování používáme:

  • Pozinkované plechy - tradiční a levný materiál, který potřebuje pravidelně natírat ochranným nátěrem. Dodávají se v mnoha povrchových úpravách, které zamezují korozi ocelového plechu.
  • Titanzinkové plechy - bezúdržbové a velmi oblíbené. Postupně se na plechu vytváří přirozená patina, která chrání plech před korozí.
  • Měděné plechy - získají časem černou a poté zelenou patinu a jsou stejně jako titanzinkové plechy bezúdržbové.
  • Hliníkové plechy - dlouho trvanlivé a estetické. Nenalakovaný hliníkový plech bývá pokrývaný vrstvou oxidu hlinitého, která brání korozi.

Materiály k oplechování lze kombinovat, ale je třeba dbát na jejich vzájemnou snášenlivost. V opačném případě by mohly prvky začít korodovat. Koroze se může také objevit, pokud například bude z jednoho materiálu stékat voda na druhý.

Proč je důležité správné oplechování střechy?

Oplechování představuje dostatečnou ochranu před vlhkostí a průnikem vody. Není-li provedeno kvalitně, může v zimě zatékající voda ve štěrbinách zamrznout. Při zamrznutí nabývá na svém objemu a tím způsobuje trhliny, které ničí střešní konstrukci.

Oplechováním střešních prvků zajistíte jejich lepší těsnost, čímž zabráníte průniku vody do stavební konstrukce.

Nejčastěji se oplechovávají:

  • okapové a závětrné lišty
  • komíny a úžlabí
  • nadezdívky říms a okenní parapety
  • zábradlí, prostupy, vikýře

+420 777 800 181