Pavel Luňáček

Izolace střech Ústí nad Labem - proč je izolace důležitá

Hydroizolace a zateplení plochých střech - Ústí nad Labem

Stavební konstrukce střechy patří mezi nejvíce namáhané konstrukční části budov a svým návrhem a provedením výrazně ovlivňuje provozní spolehlivost celého objektu. Aby budova odolávala povětrnostním vlivům a dalším účinkům vnějšího i vnitřního prostředí je hydroizolace velmi důležitá.

Střecha musí vydržet zátěž mokrého, nebo ke stěnám nafoukaného sněhu, nesmí dovolit pronikání vody do chráněného prostoru a musí zamezit unikání drahého tepla ven do vzduchu.

V rámci zateplení a izolace střech provádíme izolace plochých střech na průmyslových a veřejných objektech, rodinných domech, balkónech a terasách. Opravíme vadnou či nefunkční hydroizolaci vaší střechy.

K hydroizolaci střech používáme PVC fólie a asfaltové pásy (oxidované i modifikované). Veškeré hydroizolace střech provádíme včetně klempířských prvků a případně zateplení (s využitím EPS a minerální vaty).

Fóliové systémy pro izolace střech

Střešní fóliový systém se používá pro všechny typy budov s plochou nebo šikmou střechou a pro všechna konstrukční řešení hydroizolací střech. Tato povlaková střešní krytina je odolná vůči povětrnostním vlivům, mechanickému namáhání, má vysokou propustnost a vynikající svařitelnost.

Asfaltové pásy pro izolaci střech

Asfaltové izolační pásy používáme oxidované a modifikované.  Nevýhodou oxidovaných pásů je horší mechanická odolnost a vlivem nižších teplot pásy křehnou a stávají se neohebné. Oproti tomu u modifikovaných pásů je již nebezpečí křehnutí odstraněno modifikací s organickými látkami. Jejich výhody jsou  odolnost vůči mechanickému poškození, výbornou svařitelnost a mají vynikající poměr životnost/cena.

Izolace střech zahrnuje realizace nejen plochých střech, ale i teras a balkonů.

Zateplení střech

Mezi naše služby patří i zateplení střechy. Během zateplení střechy dodáme i položíme různé typy mezikrokevní a nadkrokevní tepelné izolace plochých i šikmých střech z PUR a PIR. Nejčastěji uniká teplo vzhůru střechou nebo nevytápěnými půdními prostorami a tepelná izolace střech těmto únikům zabraňuje a naopak v letních měsících zpomaluje prostup tepla od slunečního záření z vnějšího prostředí dovnitř objektu.

Izolace střechy z minerálních vláken

Pro zateplení šikmých střech se používá minerální izolace ze skelných vláken nebo izolace z kamenných vláken. Výhodou izolace z minerálních vláken, zejména ze skelné vaty je její výborná stlačitelnost. Dovoluje řezat až o 2cm širší než je mezikrokevní prostor a tím se může umístit bez dalšího kotvení.

Izolace střechy z polystyrenových desek

Izolace z polystyrenu se využívá především pro nadkrokevní izolaci, která v současné době poskytuje nejkvalitnější souvislé zateplení střechy. Nevytváří tepelné mosty a díky izolaci nad krokvemi lze maximálně využít prostor půdy.

V rámci služby Izolace střech Ústí nad Labem zajistíme kompletní dodávku a montáž izolačních systémů.

+420 777 800 181