Pavel Luňáček

Údržba střechy před zimou

Nemalá část majitelů domů podléhá mylnému dojmu, že nákupem střešní krytiny s 30letou zárukou se zbavuje veškeré odpovědnosti a starostí o vlastní střechu nad hlavou.

Není tomu tak.


Záruku získáváme na kvalitu střešní krytiny, tj. použitý materiál, kvalitu provedení, provedení povrchové úpravy. Nikdo nám nezaručí nekonečnou životnost střechy, pokud se o ni nebudeme řádně starat, stejně jako se staráme např. o své auto.

Střecha je po celý rok vystavena různé nepřízni počasí. I krásné, horké letní počasí může mít nepříznivý dopad na střešní krytinu. Ta se vlivem vysokých teplot roztahuje, zejména krytina plechová (např. titanzinek), v důsledku čehož se po čase mohou projevit na ploše střechy netěsnosti.

Jen pro příklad – šest metrů dlouhý plechový pás falcované krytiny se může při teplotě cca 80 st.C, což je běžná teplota střechy v horkém letním období, prodloužit až o 6 mm u oceli a až 18 mm u zinku. Samozřejmě záleží na použitém materiálu, každý má jiný součinitel tepelné roztažnosti, na barevném tónu povrchové úpravy, umístění vzhledem ke světové straně a technologii uchycení dílů krytiny.

V důsledku změny objemu materiálu může dojít k narušení nejen těsnosti plochy, ale i celistvosti ochranného povrchu jednotlivých dílů. Obecně platí, že nátěry prováděné za studena nevydrží déle než 5 let.

Faktorů, které ovlivňují stav střechy je samozřejmě mnohem více, ale není cílem tohoto článku obsáhnout je všechny, spíše jen poukázat na fakt, že i střecha potřebuje pravidelnou péči, aby sloužila dlouho a sloužila dobře. Pravidelná péče je každopádně mnohem levnější než střecha nová, a to i když si na kontrolu a případnou údržbu pozveme specialistu na střechy. Což lze jen doporučit.

Jen v krátkosti v několika bodech, čemu věnovat pozornost při kontrole střechy

  • Kontrola průchodnosti okapů (např. zanesení listím), jejich celistvosti a těsnosti.
  • Kontrola střešní krytiny, případně izolace zejména ploché střechy, kde je třeba věnovat pozornost celistvosti spojů, zkontrolovat případný výskyt bublin v ploše.
  • Kontrola klempířských prvků – oplechování, např. kolem komínů.
  • Kontrola povrchového materiálu krytiny, zejména plechové.
  • Kontrola tmelených spár, pružnost tmelu, trhliny, přilnavost ke všem plochám.

Kontrola vnitřku střechy, stav krovů, těsnost dřevěných oken apod.

Čtěte také:

  • Údržba střechy v zimě
  • Údržba střechy po zimě

+420 777 800 181