Pavel Luňáček

Péče o střechu v zimě

Každou zimu nám sněhová nadílka přináší stále stejné problémy.


Majitelé rodinných domů každoročně musí řešit sníh na střeše. Je množství sněhu na střeše ještě bezpečné? A udrží střecha tolik sněhu? Jak jej co nebezpečněji odstranit?

Bydlíte-li ve vysokohorském regionu, pak jste paradoxně na sníh připraveni lépe než majitelé domů v nížinách. Podle norem se střechy v oblastech s každoroční pořádnou sněhovou nadílkou konstruují jinak než střechy v nížinách, zpravidla mají ostřejší sklony a sníh se na nich tolik neudrží. Střechy v nížinách bývají plošší a nejsou na extrémní zátěž stavěny. Platí, že čím je střecha plošší, tím více sněhu se na ní udrží. Pokud včas neodklidíme, zejména mokrý těžký sníh, může dojít i k poškození střechy.

Kdy je už čas odklidit sníh ze střechy

Údaje kolik sněhu střecha unese, jsou uvedené ve stavební dokumentaci. Je tam uvedeno, kolik centimetrů prachového nebo těžkého sněhu může ležet na střeše. Pokud leží na m2 více jak 50 kg sněhu, doporučuje se jeho odstranění. Sníh ze střechy odstraňte i v případě, je-li střecha sněhem zatížena nerovnoměrně, jelikož může dojít k deformaci střešní konstrukce. Velké nebezpečí hrozí při oblevě, kdy sníh taje a větší množství sněhu může spadnout naráz.

Při úklidu sněhu ze střech se vyvarujte nahrnutí sněhu na jedno místo střechy nebo na jeho okraje. Postupujte systematicky a nezapomeňte před shazováním označit místo shozu a zajistit, aby v místě nebyla auta a zejména aby do něj nevstupovali chodci.

Pozor na zamrzání okapů

Další nebezpečí v zimě představuje zamrzání okapů. V okapech se tvoří ledová námraza, která značně okap namáhá a zkracuje jeho životnost. Na okapech se tvoří také rampouchy, které mohou ohrožovat kolemjdoucí. Několik kilogramů vážící rampouch představuje pro chodce velké riziko a již v minulosti bylo několik případů, kdy tající rampouch odpadl a chodce zranil.

Zábrany proti sněhu - účinná prevence?

Předejít pádu masy sněhu ze střechy lze nainstalováním protisněhových kompletů nebo protisněhových tašek. Tyto zábrany dokáží sníh zabrzdit nebo jej rozdělit. Masa sněhu tak nespadne najednou, ale postupně čímž se zabrání škodám na majetku a možným zraněním kolemjdoucích. Vždy ale platí, že odstranění sněhu ze střechy neuškodí.

Všem problémům lze jednoduše předcházet právě preventivní zimní údržbou střech, odklízením a shazováním sněhu. Nezapomínejte, že odpovědnost za vzniklé škody nese vždy majitel objektu.

+420 777 800 181