Pavel Luňáček

Jak ošetřit střechu před zimou

Přichází zima a právě v tomto období dostávají domy, a zvláště střechy, mnohdy pořádně zabrat. Aby vaše střecha ustála období sněhu, mrazů a silných větrů, je dobré svou střechu na zimu připravit.


Již samotný podzim sebou přináší deště, vítr a to nejnáročnější období teprve začíná. Připravit svůj rodinný dům či chalupu na zimní období patří ke každoročním starostem zodpovědných majitelů nemovitostí. Ještě než udeří první mrazy a napadne první sníh, můžete pro svou střechu mnohé udělat.

Aktuální stav střechy zjistíte vizuální kontrolou

Tady je ovšem na místě opatrnost! Předem si ověřte, zda se dá na střechu lézt, ne každá střecha je pochozí. Vizuální kontrola střechy probíhá většinou ve výškách, a proto je nezbytné dbát na bezpečnost práce. Pohybujte se výhradně po místech k tomu určených, jako jsou lávky a stoupací tašky. Doporučuje se provádět kontrolu v teplý, slunný den po poledni, kdy na střeše nebude vlhkost a námraza.

Revize střechy a okapových systémů v případě klasické střechy nezabere mnoho času. Může však zachránit před nepříjemnostmi a škodami, jejichž náprava stojí mnoho úsilí i peněz. Včasná kontrola může odhalit i potenciální problémy, které se mohou projevit například až za mrazivého počasí nebo během tání sněhu.

Kontrolujte drobnosti

Nezapomínejte na místa spojů a krytinu u komínů, bývají nejvíce problémové. Jakékoli viditelné "rány" na povrchu střechy je vhodné konzultovat s odborníky. Pokud si střecha vyžaduje jen malé opravy nátěru (škrábance, drobné poškození), dají se opravit speciálními nátěry na střechu.

Vyčistíme zanesené žlaby a svody od nečistot

Nejčastějším problémem bývá špatný odtok vody z okapů. Při kontrole se soustřeďte, zda nejsou žlaby a svody zanesené listím, zbytky tašek nebo v případě starších střech vypadlou maltou. Rizikové jsou prorezlé části žlabů, kde zejména spoje mohou být děravé. U střešních tašek kontrolujeme, zda nejsou prasklé nebo naštípnuté. U poškozené tašky odstraníme všechny její části. Prohlédneme také hřebenáče, zda jsou dobře připevněné. V místech, kde se dotýká krytina s oplechováním, zkontrolujeme tmel, jestli není popraskaný nebo jinak poškozený.

Před zimou musíme střechu zabezpečit tak, aby nehrozil pád sněhu

V zimě nesmí padající sníh ohrozit bezpečnost lidí, poničit majetek a nesmí ohrozit níže položené konstrukce budovy. Nesmí padat ani na chodníky, komunikace a parkoviště. Nejlepší cestou jak tomu zabránit jsou sněhové zábrany. Při jejich instalaci se raději obraťte na odborníka, je nutné respektovat řadu pravidel a norem. Odborník identifikuje sněhovou oblast, ve které se daný objekt nachází a podle ní se počítá zatížení sněhem.

+420 777 800 181