Pavel Luňáček

Hydroizolace plochých střech

Plochá střecha – architektura nebo historické zlo? Ploché střechy vídáme jako součást především všudypřítomných panelových domů, které ne vždy vnímáme pozitivně, ale spíše jako architektonické „skvosty“ dob minulých. Pravdou však je, že plochá střecha a vlastně i vnímání stavby jako čistě funkčního celku, pochází z dob o něco dřívějších.


Plochá střecha, jako stavební prvek zaznamenala citelný rozmach v meziválečném období, v období tzv. funkcionalismu. Počátky v našich zemích lze pozorovat např. u budovy Zemanovy kavárny z roku 1926 stojící v centru Brna – i když je jen replikou původní budovy, jenž stála nedaleko Janáčkova divadla.

Ať již hodnotíme plochou střechu s ohledem na architektonický sloh, čistě funkcionalisticky, jako stavebník s ohledem na užitnou hodnotu budovy a její následnou údržbu, či jen jako uživatel budovy, nelze plochou střechu považovat za chybný krok stavebnictví. Při správné aplikaci všech technologických doporučení a zásad bude sloužit stejně dobře jako střecha šikmá.

Problémy s hydroizolací ploché střechy

Konstrukce starších střech neřešila rozdíl mezi částečným tlakem vodních par uvnitř a vně objektu, čímž díky teplenému přechodu, studené bariéře střešního pláště, dochází ke kondenzaci vodních par a vlhnutí střechy. Taktéž nedostatečná pružnost a stárnutí původních materiálů vede ke praskání hydroizolace a následnému zatékání pod ní.

Při správném návrhu ploché střechy, tj. dodržení i nepatrných sklonů pro odvod vody, při pravidelné údržbě, zejména odtokových kanálů - svodů a při použití moderních materiálů, bude i plochá střecha sloužit desítky let.

Výhody ploché střechy pohledem matematiky

Plochá střecha je již z konstrukčního hlediska oproti střeše šikmé jednodušší. Není třeba žádná náročná konstrukce krovů, několik set kilogramů střešní krytiny a jejich následná údržba. I z čistě matematického pohledu je plocha, vyžadující izolaci proti vlhkosti i tepelnou izolaci zhruba poloviční oproti střeše šikmé.

Jakou střechu tedy zvolit pro novostavbu?

Ať stavíte dům nový, či uvažujete o změně konstrukce střechy při rekonstrukci objektu, vždy je třeba zvážit stavbu jako součást lokality a samozřejmě konstrukční možnosti stavby.

Použitá konstrukce se řídí klimatickými podmínkami, tj. množstvím srážek v lokalitě, historickými zvyklostmi, urbanistickým záměrem apod. Nelze tedy stanovit jednoznačné obecné pravidlo pro výběr. Vždy je vhodné se obrátit na profesionální stavebníky, kteří jsou schopni pohledu na problém ze všech možných úhlů a zvážit všechny aspekty stavby.

+420 777 800 181